Zásady ochrany osobních údajů

Jedná se o strojový překlad. Správný a právně vyhovující text je v němčině.

Děkujeme, že jste navštívili naše webové stránky na adrese https://evek.top.

Vaše osobní údaje jsou pro nás velmi důležité, a proto vás níže informujeme o tom, jak s vašimi údaji nakládáme.

1. Jméno a adresa odpovědné osoby

Osobou odpovědnou za tyto informace o ochraně osobních údajů je:

Evek GmbH
Neckarstr 39
45478 Mülheim an der Ruhr, Německo.

Telefon: +49 (0) 208 376 29 800
E-mail: evek@evek.de.

Příslušným orgánem dozoru nad údaji je:

Státní komisařka pro ochranu údajů a svobodu informací Bettina Gayk.

Adresa: Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf
Poštovní adresa: Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf
eMail: poststelle@ldi.nrw.de
Webové stránky: https: //www.ldi.nrw.de

Bezpečnostní informace:

Tyto webové stránky používají z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany přenosu osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek nebo dotazů na odpovědnou osobu) šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle řetězce "https://" a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Obecné informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou veškeré údaje, podle kterých vás lze osobně identifikovat.

Jak vaše údaje shromažďujeme?

Na jedné straně jsou vaše údaje shromažďovány tím, že nám je poskytnete. Mohou to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje jsou shromažďovány automaticky našimi IT systémy, když navštívíte webové stránky. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje jsou shromažďovány automaticky, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

K čemu vaše údaje používáme?

Část údajů je shromažďována za účelem zajištění bezchybného poskytování webových stránek. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva týkající se vašich údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně získat informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů a můžete vznést námitku proti jejich zpracování.

V souvislosti s tímto a dalšími otázkami týkajícími se ochrany osobních údajů se na nás můžete kdykoli obrátit na výše uvedené adrese. Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Analytické nástroje a nástroje od poskytovatelů třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek může být statisticky analyzováno vaše chování při surfování. K tomu slouží především soubory cookie a tzv. analytické programy. Analýza vašeho chování při surfování je obvykle anonymní; chování při surfování nelze zpětně vysledovat. Proti této analýze můžete vznést námitku nebo jí zabránit tím, že určité nástroje nebudete používat. Podrobné informace o tom najdete v následujícím prohlášení o ochraně osobních údajů.

Proti této analýze můžete vznést námitku. O možnostech námitky vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

2 Shromažďování a uchovávání osobních údajů a typ a účel jejich použití

Když navštívíte naše webové stránky https://evek.de/, prohlížeč použitý na vašem koncovém zařízení automaticky odesílá informace na server našich webových stránek. Tyto informace se dočasně ukládají do tzv. log souboru. Následující informace jsou shromažďovány bez vašeho zásahu a ukládány až do automatického vymazání:

IP adresa počítače, který podal žádost,
datum a čas přístupu,
název a URL načteného souboru,
webová stránka, ze které byl přístup uskutečněn (odkazující URL),
použitý prohlížeč a případně operační systém vašeho počítače, jakož i název poskytovatele přístupu.

Výše uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:
Zajištění bezproblémového nastavení připojení k webové stránce,
Zajištění pohodlného používání naší webové stránky,
Vyhodnocení bezpečnosti a stability systému, jakož i
pro další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. f DSGVO.

Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů. V žádném případě nepoužíváme shromážděné údaje za účelem vyvozování závěrů o vaší osobě.

Kromě toho při návštěvě našich webových stránek používáme soubory cookie a nástroje. Podrobnější vysvětlení k tomu najdete v bodech 4 a 5 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

3. Předávání údajů

Vaše osobní údaje nepředáváme třetím stranám pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny níže.

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že: jste k tomu dali výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a DSGVO,

zpřístupnění je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f DSGVO a není důvod předpokládat, že máte převažující zájem hodný ochrany, aby vaše údaje nebyly zpřístupněny,

v případě, že existuje zákonná povinnost zpřístupnit vaše údaje podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c DSGVO, jakož i

je to právně přípustné a nezbytné pro zpracování smluvních vztahů s vámi podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b DSGVO.

4 Funkce, nástroje pro analýzu/sledování a další opatření týkající se údajů na těchto webových stránkách

Níže uvedené funkce, nástroje pro analýzu/sledování a další opatření související s údaji na této webové stránce jsou prováděny na základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO. Pomocí používaných opatření chceme zajistit design založený na potřebách a průběžnou optimalizaci našich webových stránek. Na druhé straně používáme opatření ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto zájmy je třeba považovat za oprávněné ve smyslu výše uvedeného ustanovení.

Příslušné informace naleznete v příslušných pododdílech:

Zákaznický účet

Na našich webových stránkách máte možnost zřídit si zákaznický účet. Za tímto účelem musíte zadat své jméno, adresu a e-mailovou adresu. Další údaje jsou nepovinné.

Zpracování údajů pro účely funkce zákaznického účtu se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. a DSGVO na základě vašeho dobrovolně uděleného souhlasu. Ten můžete kdykoli odvolat a nechat si od nás vymazat zákaznický účet. Osobní údaje, které jsme shromáždili za účelem používání zákaznického účtu, budou po vymazání zákaznického účtu automaticky vymazány.

Hostování webových stránek

Webové stránky samotné a jejich obsah jsou hostovány naším poskytovatelem služeb, společností Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Německo. Do zemí mimo EU nejsou přenášena žádná data.

Informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese:
https://www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy.

Kontaktní formulář

V případě dotazů vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách. Přitom musíte uvést své jméno a platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, od koho dotaz pochází a abychom na něj mohli odpovědět. Další informace můžete poskytnout dobrovolně.

Zpracování údajů pro účely kontaktování je založeno na vašem dobrovolně uděleném souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a DSGVO. Osobní údaje, které jsme shromáždili za účelem použití kontaktního formuláře, budou po dokončení vašeho dotazu nebo rezervace automaticky vymazány.

Newsletter

Na našich webových stránkách máte možnost zaregistrovat se k odběru našeho newsletteru. K tomu od vás potřebujeme následující údaje: Jméno a e-mailovou adresu.

Tento newsletter provozujeme my a vaše údaje nebudou předány třetím stranám.

Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává odvoláním nedotčena. Údaje, které nám poskytnete za účelem zasílání newsletteru, budou u nás uloženy do doby, než se z odběru newsletteru odhlásíte, a po odhlášení z odběru newsletteru budou z našich serverů vymazány.

Poskytovatel platebních služeb - PayPal


Při nákupu u nás máte možnost platit prostřednictvím služby PayPal a přímého inkasa PayPal.

Poskytovatelem je společnost PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen "PayPal"). Pokud na konci objednávkového procesu zvolíte PayPal, budete přesměrováni na stránky poskytovatele platby a platbu provedete tam. Po dokončení obdržíme potvrzení o platbě a můžeme vaši objednávku zpracovat.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti PayPal najdete zde:
https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub.

Poskytovatel přepravních služeb

Za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. b DSGVO předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb pověřenému doručením, pokud je to nezbytné pro doručení objednaného zboží. K přepravě vámi objednaného zboží využíváme následující poskytovatele služeb. Těmto poskytovatelům služeb budou předány údaje důležité pro přepravu, jako je vaše adresa a telefonní číslo.

Německá pošta

Deutsche Post (Deutsche Post AG Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) je jedním z našich poskytovatelů přepravních služeb. Předpisy o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.deutschepost.de/de/f/footer/datenschutz.html.

DHL

DHL Express Germany GmbH (Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn) je jedním z našich poskytovatelů přepravních služeb. Předpisy o ochraně osobních údajů najdete na adrese: https://www.dpdhl.com/de/datenschutz.html.

UPS / UPS Express

UNITED PARCEL SERVICE DEUTSCHLAND S.à r.l. & Co. OHG (sídlo: Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss) je námi využívaným poskytovatelem přepravních služeb. Tato společnost provozuje služby UPS a UPS Express. Předpisy o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.ups.com/de/de/support/shipping-support/legal-terms-conditions/privacy-notice.page.

DPD

Společnost DPD Deutschland GmbH je součástí mezinárodní skupiny DPDgroup, sítě balíkových služeb, a provozuje "DPD", jednoho z našich poskytovatelů přepravních služeb. Společnost sídlí v Aschaffenburgu (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, tel. 06021 843-0, info@dpd.de). Předpisy o ochraně osobních údajů naleznete na adrese:
www.dpd.de/datenschutz.

5. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme tzv. Jedná se o malé soubory, které jsou automaticky vytvářeny vaším prohlížečem a ukládány do vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu apod.) při návštěvě našich stránek. Cookies nezpůsobují žádné škody na vašem koncovém zařízení a neobsahují žádné viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. V souboru cookie jsou uloženy informace, které se vztahují ke konkrétnímu použitému koncovému zařízení. Neznamená to však, že bychom získali přímou informaci o vaší identitě. Používání souborů cookie slouží na jedné straně k tomu, abychom vám zpříjemnili používání naší nabídky. K rozpoznání toho, že jste již navštívili jednotlivé stránky našeho webu, používáme tzv. session cookies. Ty se po opuštění našich stránek automaticky vymažou.

Kromě toho používáme také dočasné soubory cookie pro optimalizaci uživatelské přívětivosti, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení po určitou stanovenou dobu. Pokud naše stránky navštívíte znovu, abyste využili našich služeb, automaticky se rozpozná, že jste na našich stránkách již byli a jaké vstupy a nastavení jste provedli, takže je nemusíte zadávat znovu. Na druhou stranu používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, že jste na našich webových stránkách již byli, když je znovu navštívíte. Tyto soubory cookie se po uplynutí stanovené doby automaticky vymažou.

Předtím, než začneme zpracovávat nebo necháme zpracovávat údaje v souvislosti s používáním souborů cookie, žádáme uživatele, aby při návštěvě našich webových stránek v banneru se soubory cookie udělili svůj souhlas, který lze kdykoli odvolat; více o tom níže. Před udělením souhlasu se soubory cookie používají pouze tehdy, pokud jsou nezbytně nutné pro fungování naší online nabídky. Jejich použití vychází z našeho zájmu a zájmu uživatelů o očekávanou funkčnost naší online nabídky.

Bez ohledu na to, zda je zpracování založeno na souhlasu nebo zákonném povolení, máte také možnost kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich údajů pomocí technologií cookies. Svůj nesouhlas můžete deklarovat také prostřednictvím nastavení svého prohlížeče, např. deaktivací používání souborů cookie - to však může také omezit funkčnost naší online nabídky.

Tato nastavení pro příslušné prohlížeče naleznete pod následujícími odkazy:

Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Internet Explorer:
https://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Opera:
https://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Safari:
https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Právní základ, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje pomocí souborů cookie, závisí na tom, zda vás požádáme o souhlas. Pokud tomu tak je a vy souhlasíte s používáním souborů cookie, je právním základem pro zpracování vašich údajů váš deklarovaný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 p.1 písm. A DSGVO. V opačném případě jsou údaje zpracovávané pomocí cookies zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 p.1 písm. F DSGVO) - např. při obchodním provozu naší online nabídky a jejím zlepšování - nebo, pokud je použití cookies nezbytné pro plnění našich smluvních závazků.

6. Práva subjektu údajů

Máte právo

Vyžádat si informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s čl. 15 DSGVO. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;

v souladu s čl. 16 DSGVO požadovat okamžitou opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme;

v souladu s čl. 17 nařízení požadovat výmaz námi uložených osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

v souladu s čl. 18 DSGVO požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud přesnost údajů zpochybňujete, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jejich výmazu a údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 DSGVO;

podle čl. 20 DSGVO získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci;

kdykoli odvolat svůj souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO. To má za následek, že v budoucnu již nebudeme moci pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu; a

podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 DSGVO. Zpravidla se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo na ústředí našeho sdružení.

7 Právo na námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f DSGVO, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů podle čl. 21 DSGVO, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, které uplatňujeme bez uvedení konkrétní situace.

Pokud chcete využít svého práva na odvolání nebo námitku, stačí zaslat e-mail na adresu evek@evek.de.

8. Aktuálnost a změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je v současné době platné a má status srpen 2023.

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich nebo vzhledem ke změně zákonných či úředních požadavků může být nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů je kdykoli k dispozici a ke stažení na našich webových stránkách.

Evek GmbH
Stav: srpen 2023