Soukromí

Ochrana vašich osobních údajů bereme velmi vážně a chceme, abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili pohodlně. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Bereme to v úvahu v našich obchodních procesech.

1. Informace o shromažďování osobních údajů

V následujícím textu vás budeme informovat o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která s vámi mohou mít osobní vztah, např. B. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatelů. Pokud nás budete kontaktovat e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, uloží se nám vaše údaje (vaše e-mailová adresa, případně vaše jméno a telefonní číslo), abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Vymažeme data, která v této souvislosti vzniknou poté, co již není nutné ukládat, nebo omezujeme zpracování, pokud existují zákonné požadavky na uchovávání. Pokud využíváme smluvní poskytovatele služeb pro jednotlivé funkce naší nabídky nebo pokud chcete vaše data použít pro reklamní účely, budeme vás podrobně informovat o příslušných procesech. Uvádíme také specifikovaná kritéria pro dobu skladování.

2. Vaše práva

(1) Pokud jde o vaše osobní údaje, máte vůči nám následující práva: právo na informace, právo na opravu nebo vymazání, právo na omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů.

(2) Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru na ochraně údajů o zpracování vašich osobních údajů námi.

3. Shromažďování osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

(1) Používáte-li web pouze pro informační účely, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo jinak neposkytnete nám informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč předává našemu serveru. Pokud si chcete prohlédnout náš web, shromažďujeme následující data, která je pro nás technicky nezbytná, abychom vám mohli náš web zobrazit a zaručit stabilitu a bezpečnost (právním základem je čl. 6 odst. L p. L lit.f GDPR ):

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl v časové zóně na greenwichský střední čas (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Přístupový stav / stavový kód HTTP
 • množství přenášených dat v každém případě
 • Webový server, od kterého žádost pochází
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče.

(2) Kromě výše uvedených údajů jsou při používání našich webových stránek do vašeho počítače ukládány i cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na pevném disku a přiřazeny prohlížeči, který používáte, a prostřednictvím kterých určité informace proudí na místo, kde je nastaven soubor cookie (zde u nás). Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby nabídka internetu byla uživatelsky přívětivější a celkově efektivnější.

(3) Použití cookies:

A. Tento web používá následující typy souborů cookie, jejichž rozsah a funkce jsou vysvětleny níže:

 • Přechodné soubory cookie
 • Trvalé soubory cookie.

b. Po zavření prohlížeče se přechodné soubory cookie automaticky odstraní. To zahrnuje zejména soubory cookie relací. Tím se uloží tzv. ID relace, pomocí kterého lze k běžné relaci přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče. Díky tomu bude váš počítač rozpoznán při návratu na naši webovou stránku. Soubory cookie relace jsou odstraněny při odhlášení nebo zavření prohlížeče.

C. Trvalé soubory cookie se po určeném období automaticky odstraní, což se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení prohlížeče.

d. Nastavení prohlížeče můžete upravit podle svých představ a odmítnout přijímání souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete používat všechny funkce tohoto webu.

E. Používáme cookies, abychom vás mohli identifikovat pro další návštěvy, pokud máte u nás účet. Jinak byste se museli při každé návštěvě znovu přihlásit.

F. Doporučujeme také pravidelně mazat soubory cookie a historii prohlížeče ručně.

4. Další funkce a nabídky na našich webových stránkách

(1) Kromě čistě informačního využití naší webové stránky nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Za tímto účelem musíte obvykle poskytnout další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a pro které platí výše uvedené zásady zpracování dat. Pro interaktivní nabídky je nutné tyto osobní údaje zadat. Zde je rozhodnutí o účasti na uživateli.

(2) V některých případech používáme ke zpracování vašich údajů externí poskytovatele služeb. Ty byly pečlivě vybrány a objednány námi, jsou vázány našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolovány (např. Balíkové služby).

(3) Pokud jsou naši poskytovatelé služeb nebo partneři usazeni v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), budeme vás v popisu nabídky informovat o důsledcích této skutečnosti.

5. Námitky nebo odvolání proti zpracování vašich údajů

(1) Pokud jste udělili souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete to kdykoli zrušit. Toto zrušení má vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co jste nám je poskytli.

(2) Pokud vycházíme ze zpracování vašich osobních údajů z vyvážení zájmů, můžete proti jejich zpracování namítat. Jedná se zejména o případ, kdy zpracování není nutné pro splnění smlouvy s vámi, kterou popisujeme v následujícím popisu funkcí. Při uplatňování takové námitky vás žádáme, abyste vysvětlili důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme to udělali. V případě vaší oprávněné námitky prozkoumáme situaci a buď zastavíme nebo upravíme zpracování dat nebo ukážeme naše přesvědčivé důvody hodné ochrany, na jejichž základě budeme pokračovat ve zpracování.

(3) Samozřejmě můžete kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat. O reklamních námitkách nás můžete informovat níže

Informujte kontaktní údaje:

 • Evek GmbH
 • Neckarstrasse 39
 • 45478 Mülheim an der Ruhr, Německo
 • Tel .: +49 (0) 208-376-298-00
 • Fax: +49 (0) 208-376-298-00
 • E-mail: ebay@evek.de