Storno podmínky

Jedná se o strojový překlad. Správný a právně vyhovující text je v němčině.

Storno podmínky

Spotřebitelé mají třicetidenní právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do třiceti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí třicet dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali nebo převzala poslední zboží.

Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat (EVEK GmbH, Neckarstr. 39, 45478 Mülheim an der Ruhr, Německo, evek@evek.de, tel.: +49 2083 7629800) prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailu) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který však není povinný.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, musíme vám bezodkladně, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od smlouvy, vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ dodání než nejlevnější standardní dodání, které nabízíme). Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebude tato úhrada účtována. Vrácení peněz můžeme odmítnout, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nepředložíte doklad o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží nám musíte vrátit nebo předat neprodleně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím čtrnáctidenní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží, které lze zaslat zpět obyčejnou poštou, nesete Vy. Náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit běžnou poštou, neseme my. Ztrátu hodnoty zboží hradíte pouze v případě, že tato ztráta hodnoty vznikla v důsledku manipulace se zbožím, která není nezbytná pro kontrolu stavu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud si přejete odstoupit od smlouvy, vyplňte a odešlete tento formulář).

- Na adresu EVEK GmbH, Neckarstr. 39, 45478 Mülheim an der Ruhr, Německo, evek@evek.de.

- Já/my (*) tímto ruším/rušíme smlouvu uzavřenou mnou/námi (*) na nákup následujícího zboží (*)/poskytnutí následující služby (*)

- Objednáno dne (*)/obdrženo dne (*)

- Jméno spotřebitele (spotřebitelů)

- Adresa spotřebitele (spotřebitelů)

- Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze v případě papírového sdělení)

- Datum (data)

(*) Nehodící se škrtněte.

Evek GmbH
Stav: srpen 2023